Leiding worden?

Je bent nu net leidinggevende of je wilt leidinggevende worden bij je groep. Maar wat betekent het eigenlijk om leiding te zijn? Bovenal bied je kinderen en jongeren een fantastische vrijetijdsbesteding waarin ze hun grenzen verleggen. Het belangrijkste wat je daarbij als leidinggevende doet, is het zorgen voor de juiste omstandigheden waarin de jeugdleden optimaal hun spel kunnen spelen. Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar gezamenlijk als leidingteam. Let op de volgende aandachtspunten:

 • Zorgen voor een goede sfeer, in het leidingteam en in de groep kinderen.
 • Samen maken, voorbereiden en uitvoeren van de programma’s waarmee kwalitatieve activiteiten aan de jeugdleden geboden worden.
 • Contact houden met de ouders/verzorgers. Hoewel één leidinggevende verantwoordelijk kan zijn voor het verzorgen van de schriftelijke communicatie met ouders, ben je met het hele leidingteam verantwoordelijk voor een goed contact met ouders. Doe dit bijvoorbeeld door voor en na de opkomst een praatje te maken met ouders die de kinderen komen brengen of halen.
 • Elkaar uitdagen om een nog beter leidingteam te worden, in samenwerking met de praktijkbegeleider.
 • Regelmatig overleg houden met het team.
 • Samenwerken met leiding van de andere speltakken in de groep.
 • Ontvangen en begeleiden van nieuwe leidinggevenden.
 • Met elkaar het lokaal en de materialen in orde houden.
 • Duidelijke taakverdeling maken rondom administratieve en financiële taken.

Ontwikkel jezelf met Scouting Academy

Als je aan de slag gaat als leidinggevende is het handig als je over een aantal vaardigheden (competenties) beschikt. Het opleidingsprogramma Scouting Academy helpt je die competenties te ontwikkelen. Scouting Academy gaat er vanuit dat je al heel veel kan, zodat je alleen nog datgene hoeft te leren waar je zelf behoefte aan hebt. En wat je vervolgens binnen Scouting leert, komt ook buiten Scouting, op school of op je werk, weer van pas! Samen met de praktijkbegeleider in je groep kun je bekijken hoe je jezelf verder gaat ontwikkelen.

Bertus Staflid kwalificatieBasisniveau om aan de slag te gaan

Als je je als nieuwe leidinggevende hebt aangemeld, bekijkt de groepsbegeleider of je aan een aantal eisen voldoet om als leidinggevende binnen Scouting aan de slag te kunnen gaan.
Deze eisen zijn:

 • Je onderschrijft de doelstelling en huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je beschikt over een voor de functie geldige Verklaring Omtrent Gedrag. (VOG)
 • Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Je bent bereid tot ontwikkeling van de voor de functie (in deze speltak) geldende competenties.

Als je hieraan voldoet, kun je door de groepsraad benoemd worden als leidinggevende basisniveau. Heb je vragen over het basisniveau of wil je je verder ontwikkelen tot gekwalificeerd leidinggevende?
Ga dan in gesprek met de praktijkbegeleider van je groep en bekijk wat je daarvoor nog moet kennen en kunnen. De kwalificatiekaart van jouw functie – leidinggevende – helpt je om te zien wat je al kan en op welke gebieden je je nog kunt ontwikkelen. Het ontwikkelen binnen Scouting Academy kan op verschillende manieren: bij je eigen groep in de praktijk, via een training of workshop, door zelfstudie of zelfs buiten Scouting.

Vaardigheden in je leidingteam

Leiding geven bij Scouting doe je als team. Iedereen in je team is wel ergens goed in. Kijk daarom ook eens naar de verschillende competenties binnen je leidingteam.
De teamprofielen van Scouting Academy kunnen je daarbij helpen. Als je weet waar de krachten van je team liggen maakt dat het leiding geven niet alleen makkelijker maar ook leuker! Je kunt namelijk veel van elkaar leren. De praktijkbegeleider kan je hierbij helpen.

Wil je meer informatie over leiding geven? Lees de brochure “Aan de slag als leiding“.