Geschiedenis van Scouting St. Lambertus

Hay Lommen en Jan Janssen (Oprichter St. Lambertusgroep)

Harry Hommen en Jan Janssen (Oprichter St. Lambertusgroep)

Op 25 juni 1945 was de eerste patrouille bijeenkomst van Jong Nederland in de sacristie van de verwoeste Lambertuskerk. Al snel erna werd de groep een scouting verkennerij. Tijdens die bijeenkomst werden de patrouilles gemaakt, PL’s en APL’s aangewezen en plannen gemaakt om een patrouillehut te bouwen, waar iedere week een patrouillebijeenkomst gehouden zou gaan worden.

De weken erna werd vol vuur gebouwd aan drie patrouillehutten, van de Herten, Arenden en de Panters, ieder op een eigen lokatie. De erevergaderingen werden in de lambertuskerk gehouden, de troepavond was in de toren van de kerk (waar nog steeds tekeningen op de muur staan) en op de andere avonden werd vanuit de patrouillehutten “geopereerd”.

Het eerste kamp van scouting St Lambertus Blerick werd in augustus 1945 gehouden in de Boekender Koele. Na het kamp werden de patrouilles Herten en Panters verhuisd van de hutten naar de zolder van Ons Huis omdat die te klein werd en enigszins kapot begon te gaan door het gebruik. Op 14 november werd de groep versterkt met een nieuwe patrouille, de Meeuwen.

De officiële oprichting van de groep was op 1 januari 1946. Uit het logboek van die avond:

Installatie St Lambertus. Vanavond zal een mijlpaal geslagen worden langs onze weg en nog geen kleintje, want vanavond zal onze Lambertusgroep officieel in de grote wereldbroederschap worden opgenomen en zullen tevens Hopman van Deijnen en Vaandrig Janssen geïnstalleerd worden.
De commissaris Muysers, de commissaresse van de welpen, W.E. Heer Pastoor Lennaerts, Pater Bouten, de districts aalmoezenier, verkenners en voortrekkers uit Venlo, verschillende hoplieden, ouders en de leden zelf waren aanwezig. De jongens stellen zich op en het wordt doodstil.
De vlag wordt ontplooid en er is officieel geopend. De commissaris houdt een pittige rede waarna hij verklaart dat de Lambertusgroep in de wereldbroederschap is opgenomen. Dan breekt het ogenblik aan dat de Hopman en de Vaandrig worden geïnstalleerd. Het is een eenvoudige maar treffende en indrukwekkende gebeurtenis. Als de commissaris de halsdoek pakt en ziet dat de kleur van de groep bruin is, blijkt dat bruin een bijzondere kleur is. Want, zo verklaart de commissaris, ik als vakman kan dat weten, wat zouden we moeten beginnen als we geen bruin in onze kleuren hadden!
In de toespraak van W.E. Heer Pastoor brengt deze naar voren het mooie en het goeie dat door onze verkennersgroep tot stand gebracht kan worden. Mannen, de verwachtingen van ons zijn hoog gespannen, maar we zullen zorgen deze te overtreffen!
Na de plechtige en indrukwekkende installatie van onze St. Lambertusgroep, Hopman van Deijnen en Vaandrig Janssen, begint de zaak op volle toeren te draaien. Nieuwe regeling, geregelde  roep, patrouille en ereraad. En het motto is nu: “Verkenners weest paraat”.

De geschiedenis van de groep in vogelvlucht.

Zoals te lezen is in het vorige gedeelte, zijn de verkenners begonnen in zomer van 1945. Rond die tijd is ook de gidsengroep Lidiuna begonnen. Zij begonnen op de zolder van de Mariaschool, gingen naar de sacristie van de Lambertuskerk, daarna naar de houten barak van de kajotters tegenover de kerk en uiteindelijk naar de eerste verdieping van Ons Huis. In juli 1946 werden de welpen opgericht en waren ook gevestigd in Ons Huis.

3 maart 1947 ging de groep officieel bij het district Venlo. Tot november 1964 bleven de verkenners en welpen gescheiden draaien van de gidsen. Vanaf deze datum werd er een nieuwe groep opgericht onder de naam:”Stichting Groepscommissie St. Lambertus, groep St. Lambertus”.

Op 25 april 1971 verhuisde de groep van Ons Huis naar het noodgebouw van de Mariaschool aan de Ottostraat. (waar nu de Gamma staat).

In november 1973 sloot onze groep zich aan bij scouting Nederland onder de nieuwe naam “Stichting scouting St. Lambertus Blerick”. Vervolgens volgde in juli 1977 een fusie met de Venlose Sintermertegroep wegens een kruislings tekort aan leden en leiding. Samen was het weer een gezonde bloeiende groep.
In 1983 ging de groep weer (hopelijk de laatste voorlopig) verhuizen, naar een oude boerderij van paardenboer Theelen. Deze verhuizing naar een nieuwbouwwijk had ook als gevolg dat er weer een gezonde instroom nieuwe leden kwam. In 1986 (40 jarig jubileum) telde de groep 125 leden.

In oktober 1991 moest onze blokhut “de Oase” eraan geloven. Wegens afgravingen kon deze blokhut niet langer blijven staan. Als vervanging besloot de groep om het H.K. uit te breiden met een aanbouw. De bevers die vanaf 1992 onze groep hadden versterkt zorgde ervoor dat het gebouw tamelijk aan de kleine kant begon te worden. Op 18 april 1996 werd de eerste steen gelegd en op 4 oktober 1996 werd het gebouw officieel heropend.